Budowanie zainteresowania sportem

Bardzo dużo miejsca i uwagi poświęca się dzisiaj we wszystkich mediach, bez wyjątku, odpowiedniemu kształceniu najmłodszych i uświadamianiu rodziców w zakresie zdrowego życia.
Bardzo dużo miejsca poświęca się od wielu lat dietom i tłumaczeniu, że racjonalizacja sposobu żywienia to dla coraz bogatszych społeczeństw jedyny słuszny kierunek dalszego rozwoju. Niezbędnym jednak do zachowania ciała i umysłu w odpowiedniej kondycji, jest nie tylko zdrowe i racjonalne żywienie, ale również aktywność fizyczna utrzymana na minimalnym lub umiarkowanym poziomie.
Dla ludzi młodych trenowanie sportu powinno być czymś przyjemnym i naturalnym, a zdobywane na lekcjach wychowania fizycznego zdolności mają im przydać się na całe dorosłe życie, ale także ukształtować ich psychikę, motywację, chęć do samorozwoju, samodyscyplinę – czy umiejętność pracy w grupie, rywalizacji a nawet znoszenia porażek. Z tych chociażby aspektów samo już uczęszczanie na trudne czasami zajęcia wychowania fizycznego powinny być dla każdego dziecka obowiązkiem.

Powiązane publikacje