Wydatki na sport narodowy

Państwo musi wspierać inwestycje i projekty sportowe wszystkimi dostępnymi środkami, ponieważ zdrowe i zaangażowane w sport społeczeństwo to cel nadrzędny w dzisiejszych czasach.
Zachęcanie ludzi do aktywności ma też duży sens w kontekście problemów demograficznych i chęci stworzenia lepszych warunków dla polityki prokreacyjnej – zdrowsi i bardziej zadowoleni z siebie ludzie po prostu są bardziej otwarci na zakładanie rodziny, a rodzina ta ma później większe perspektywy na zdrowe funkcjonowanie. Miasta , samorządy, ale i organy centralne, powinny więc angażować się we wszystkie projekty mające na celu aktywizowanie różnych grup wiekowych czy promowanie jakiegokolwiek sportu.
Naturalnie państwo wydało w ostatnim czasie ogromne środki na infrastrukturę w postaci orlików, wielkich stadionów, licznych basenów czy siłowni outdoor i ścieżek rowerowych. Teraz trzeba jednak do tego dobudować cały program wyłapywania talentów, centralnego i regionalnego szkolenia amatorów, jak i motywowania zwykłych ludzi do ruchu.

Powiązane publikacje